Hayvanların Cinsel Olarak Sömürülmesi

İnsanlar süt içebilsin, şirketler para kazanabilsin diye 7-10 sene boyunca suni yollarla gebe bırakılan inekler, ‘olağan’ bir cinsel sömürüden geçerek senelerce kullanılıyor ve ardından tabaklara et  olarak geliyor…Bu  ineğin cinselliğinin sömürülmesi olağan, doğal ve  insanlar için faydalı görüldüğünden, normal…

HAYVANLARIN CİNSEL OLARAK İSTİSMAR EDİLMESİ NE DEMEKTİR?

Çoğu kez bestialite ismi de verilen hayvanların cinsel olarak istismarı, bir hayvanın bir insan tarafından cinsel anlamda suistismal ve istismar edilmesidir. Bu olaya vajinal, anal, oral penetrasyon; okşama; oral-genital ilişki; bir obje kullanarak penetrasyon; ve cinsel tatmin duygusu uğruna bir hayvanı yaralamak ya da öldürmek türünden bir çok istismar davranışı dahildir. Hayvanların cinsel olarak istismarı,  cinsel istismar dışında fiziksel  şiddet içerebilir ya da içermeyebilir; hayvana  fiziksel olarak zarar verebilir ya da vermeyebilir. Hayvanların cinsel olarak istismar edilmesi, aynen tecavüz gibi şiddet, kontrol ve sömürünün erotize edilmesidir.

HAYVANLARIN CİNSEL OLARAK İSTİSMAR EDİLMESİ GÜNÜMÜZDE BİR SORUN MUDUR?

Evet; kaç hayvanın cinsel olarak istismar edildiğine dair elimizde istatistik yoksa bile bu sorunun büyüklüğünü ölçmek zor ; çünkü istismarın çoğu gizli olarak meydana geliyor ve  kurbanlar asla başlarına geleni anlatamıyor.  Hayvanlarla zorla cinsel ilişki kurmaya çalışan insanların oranını ölçmeye yönelik çalışmalar hayvanları cinsel olarak istismar eden insan sayısı oranının %1 -%65 arasında değiştiğini ortaya koyuyor. 1948 yılında Kinsey ve Pomeroy’un erkek cinsel davranışını incelediği çalışmasında ABD’deki erkek nüfusunun %8’inin hayvanlarla cinsel ilişkiye onay verdiğini göstermişti.

Hayvanların cinsel yolla istismarının hâlâ devam ettiğina dair kanıtlar var. İnternet arama motorlarında yapılacak bir aramayla hayvanların cinsel olarak sömürüldüğünü gösteren ve bunu savunan  rahatsız edici görüntülere  ulaşabilirsiniz. Bu istismarın fotoğraflarına internette herkes tarafından kolayca ulaşılabilir, çocuklar tarafından bile. İnternette gösterilen her bir fotoğraf için en az bir hayvan  istismar edilmiş oluyor. İnternette  farklı türden hayvanların cinsel olarak istismarının naısl yapılması gerektiğini anlatan detaylı kılavuzları internette bulmak mümkün, bununla beraber yasalarla ilgili bilgiler, hayvanlardan geçen hastalıklarla ilgili bilgiler, kişisel ilânlar, “pro-zoofil” kaynakları hatta hayvan istismarcısının arkadaşları ve yakınlarına nasıl “açılması” gerektiğini gösteren bir de model mektup var… Bir çok websitesi hayvanların cinsel yolla sömürüldüğü pornografik sitelere link veriyor. Tek bir sitede 200 link vardı ve sadece bu site günde yaklaşık 46,000 ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Bu internet etkinliklerini araştırmak ve rapor etmek zor:  siteler hemen kaldırılıyor ve yeniden adlandırılıyor, kimlikler gizli tutuluyor. Bir çok zoofil ya da zooseksüel (kendilerine bu ismi veriyorlar) hayvan istismarının kabul edilip savunulduğu, öğütler verildiği ve istismarcı eylemlerin detaylarla anlatıldığı sohbet odalarında saatler geçiriyor.

BU GERÇEKTEN BİR HAYVAN İSTİSMARI MI?

Evet. Hayvanların cinsel olarak kullanılması fiziksel olarak kurbanı yaralayabilir ya da öldürebilir. Anal cinsel ilişki sebebiyle ciddi rektal yırtılmalar yaşayan köpek vakalar; erkekler tarafından penetrasyon sonucu ölen kediler; erkeğin cinsel zevkini artırmak için başı kopartılan tavuklar; cinsel ilişki sonrası bıçaklanan ya da vücut parçaları koparılan hayvanlar ve sadece cinsel tatmin amacıyla ezilip parçalanan (crush filmleri kastediliyor) hayvanlar rapor edildi. Bir çok hayvan istismar sırasında fiziksel olarak hareket edemiyor. Her istismar vakasında hayvana muhakkak fiziksel zarar verilecek diye bir şey yok; ancak bütün cinsel taciz biçimleri bir istismar çeşitidir.

1993 tarihli bir yazısında Dr. Frank Ascione “bestialite hayvana fiziksel zarar vermese bile bir gaddarlık olarak düşünülebilir – yetişkin birisinin bir çocukla cinsel ilişkiye girmesi gibi” diyor. Bunun böyle olmasının sebebi, hayvanların tam olarak bilgisi olmaması, rızalarını ifade edememeleri yada başlarına gelen istismarı dile getirememeleri. 1997 tarihli bir yazısında Güney Marine Üniversitesi Kriminoloji profesörü Piers Beirne “cinsel ilişkiye dair samimi bir rıza için her iki katılımcının da tam anlamıyla bilinçli, tamamen bilgi sahibi ve arzuları konusunda pozitif düşüncede olması gerekir” diyor. Bestialite doğası gereği cinsel zorlama eylemidir; çünkü hayvanların bizim anlayabileceğimiz  şekilde insanlara “evet” ya da “hayır” deme kapasitesi yok. İnsan-hayvan ilişkilerinde, güç ve  kontrol insandadır, hayvanın bakımı ve esenliği de ona bağlıdır Bu yüzden insan ve hayvan arasında cinsel bir “ilişki” karşılıklı rızaya dayanıyor şeklinde düşünülemez.

Hayvanların cinsel olarak istismarına zoofili, bestialite, zooerasti veya sodomi adı da verilebiliyor.

HAYVAN İSTİSMARINA BÖYLE DİKKAT ÇEKMEK BİR İNSANIN KİŞİSEL CİNSEL SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEK DEĞİL MİDİR?

Hayır. Rızası olan yetişkin insanlar arasındaki cinsel etkileşimlerden farklı olarak hayvanların cinsel olarak istismar edilmesi bir insanın kendine özgü cinsel seçimleri gibi bir şey değildir. Yetişkinlerin tecavüzü veya bir çocuğun cinsel olarak istismara  uğraması gibi hayvanların cinsel yoldan istismarı da  taraflardan birinin hiçbir seçim hakkının olmadığı ve bu yüzden reddedemediği ya da rıza gösteremediği bir fiildir. Partnerinin hiçbir seçeneğinin olmadığı ve katılmaya zorunlu olduğu bir fiile başladığı zaman istismar eden kişi artık mahrem eylem alanından çıkmış demektir.

HAYVANLARI CİNSEL OLARAK KİMLER İSTİSMAR EDER?

Hayvan cinsel istismarı ya da bunu yapanlarla ilgili günümüze dek az sayıda araştırma yapıldı ama vaka raporları ve anekdotlar, faillerin genelde erkek olduğunu; ama kadın ve çocukların da hayvanlarla cinsel ilişkiye zorlanabileceğini veya kadın ve çocukların da hayvanları bu biçimde istismar edebileceğini ortaya koyuyor. İstismarcılar kendilerini güvensiz, güçsüz ve herşeyden herkesten kopmuş hissediyor olabilirler. Diğer yetişkin insanlar sağlıklı  ilişkiler  kurmakta zorluk çekiyor olabilirler,  çocukken cinsel olarak istismar edilmiş, fiziksel istismar yaşamış ya da ihmal edilmiş olabilirler. Bazılarının mental rahatsızlığı olabilir. 1991 yılında Uluslararası Psikosomatik Hastalıklar Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada  psikiyatri hastalarının psikiyatri çalışanları ve hastanede yatan hastalara kıyasla daha fazla oranda bestialite (%55) yaşamış olabilecekleri belirtilmişti.

İNSANLAR HAYVANLARI CİNSEL OLARAK NEDEN İSTİSMAR EDİYOR?

İnsanlar hayvanları birden fazla sebeple cinsel olarak istismar eder. Bir çok istismarcı aşağıdaki kategorilerden birine ya da daha fazlasına uyuyor:

1. Denemeci/oportünist: Bu tip istismar genellikle meraklı bir genç ya da yalnız bir adam tarafından yapılır.

Bu insanlar hayvanlara ulaşmak kolay olduğundan, hayvanlar hassas olup tehdit oluşturmadığından cinsel doyumlarında hayvanlarla olabilirler. Hayvanları sıkıntıdan, güvensizlik duygusuyla, merak ya da insan partner bulamamanın sonucu istismar edebilirler.

2. Sabit/temel: Bu istismar kategorisinde hayvanlar bir insanın cinsel arzularının birincil ve temel odak noktasıdır. Bu istismarcılar kendilerine genelde “zoofil” olarak derler. Bazı insanların tür ya da cinsiyet tercihi olabilir, hayvan pornosu kullanabilirler. Kendi cinsel istismarlarını “karşılıklı rızaya dayandığı”, ilişkinin “partnerleri”ne de yaradığı biçiminde savunur ve davranışlarının “sevgi dolu “olduğunu iddia ederler. Eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları bahaneler pedofillerinkine benzer; pedofillerin durumunda olduğu gibi iddia edilen motivasyonların kurbanlar için bir önemi yoktur. Pedofillerin çocuklarla ilgili konularda iş araması ve çalışmak istemesi gibi bu türden hayvan istismarcıları da bir çok potansiyel kurbana ulaşabilmek için hayvanlarla ilgili alanlarda çalışmak isterler.

3. Tahakkümcü/Sadist: Tecavüzcüler, pornocular ve dayakçılar; hayvan ve insan kurbanları aşağılamak, onlar üzerinde hakimiyet sağlamak, kontrol etmek ve onları sömürmek amacıyla kadınları, çocukları ve diğer hassas canlıları  hayvanlarla seks yapmaya zorlayabilirler. Cinsel olarak istismar edilen çocuklar kontrol kazanma duygusuyla bu eyleme hayvanlar üzerinde uygulayabilir. Bazı insanlar hayvanları cinsel olarak sömürürken acı ve ızdırap vererek büyük cinsel doyuma ulaşabilir. Bu türden sadistler hayvana büyük olasılıkla zarar verip öldürecektir.

Hayvanların herhangi bir biçimde cinsel olarak istismarında fiziksel şiddet ve zora başvurma söz konusu olabilir, hayvanın kasıtlı ya da istenmeden ölümüne sebep olabilir.

39 yaşındaki bir İspanyol bir tavuğu cinsel anlamda kullanırken üzerine büyük bir kaya düşünce tavukla beraber ölüyor…

HANGİ HAYVANLAR CİNSEL İSTİSMAR KURBANI?

Cinsel istismar olaylarında bir çok türden hayvan görebiliriz, yaban ve evcil bir çok tür olabilir. Köpekler ve atlar en çok hedef olan hayvanlar. Bu hayvanların rahat erişilebilir durumda olması kurban olma risklerini artırıyor.

Köpekler pet mağazalarından, üreticilerden, hayvan barınaklarından ya da sokak köpekleri olarak sokaktan elde edilebilir. Köpek, at, inek, koyun, tavuk gibi dışarıda tutulan hayvanlar kurban hayvanlara yakınlaşmak için izinsiz bölgelere giren “çit atlayıcılar” tarafından istismar edilebilirler. Hayvanat bahçeleri gibi yerlerdeki yaban hayvanlar da istismara açık olabilir.

HAYVAN CİNSEL İSTİSMARI VE EV İÇİ ŞİDDET, ÇOCUK İSTİSMARI VE DİĞER ŞİDDET BARINDIRAN SUÇLAR ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Hayvanların cinsel olarak istismar edilmesi çoğu kez kadın ve çocuk istismarıyla bağlantılı görülür. Bu tür ev içi şiddet vakalarında hayvanlar ezilen partnerin aşağılanması ve cinsel olarak sömürülmesi amacıyla kullanılırlar. Lenore Walker’a göre (1979) bestialite kurbanın daha fazla işkence görmesi ve  aşağılanmasının bir parçası olabilir. Walker’ın şiddet gören kadınlarla yaptığı görüşmelerde  bestialite kadınların partnerleri tarafından istene “tuhaf cinsel eylemler”den biri olarak ifade edilmiştir. Kendilerine şiddet  uygulayan ve uygulamayan partnerleri olan bir grup kadınla yapılan deneyde söz konusu tuhaf cinsel talep oranı, şiddet  uygulayan partnerlerde %41 ve  uygulamayan partnerlerde %5 olarak görülmüştür. Çocuk istismarcıları da gücü olmayan, şüphe etmeyen kurbanına yönelik suçunu genişletmek, artırmak  için hayvanları cinsel olarak kullanabilir.

Bazı çocuk istismarı vakalarında çocukların hayvanlarla cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı bilgisi yer alıyor. Bir çocuğun bir hayvanı cinsel olarak  kullanması  çocuğun da fiziksel, cinsel veya duygusal sömür kurbanı ya da tanığı olduğunun işareti olabilir.

Araştırmalar ayrıca hayvanların cinsel olarak sömürülmesi ve diğer şiddet barındıran suçlar arasında bir ilişki olduğuna  işaret ediyor.

1986 yılında yapılan bir araştırmaya göre cinsel talep amaçlı cinayet işleyen ve çocukken cinsel olarak istismar edilen suçluların %40’ı hayvanları da cinsel olarak kullandığını bildirmiştir.

HAYVANLARIN CİNSEL İLİŞKİLERDE KULLANILMASINI YASAKLAYAN BİR YASADA NELER OLMALI?

Bu yasalar bütün hayvanları koruyacak kadar kapsamlı olmalı. Hayvanlarla cinsel ilişkileri yasaklamaya ek olarak bu yasalar şunları da yasaklamalı:

1-     Bir insanı hayvanlarla seks yapmaya zorlamak

2-     Bir hayvanla bir çocuğun  önünde cinsel ilişkiye girmek

3-     Bir hayvanı cinsel olarak istismar etmek için bir nesne kullanmak

4-     Hayvan cinsel istismarını kameraya çekmek

5-     Cinsel doyum amacıyla hayvanları öldürmek ya da büyük şiddet kullanmak

Cezanın parçası olarak mahkemeler mahkum edilmiş istismarcının hayvanların bulunduğu yerlerde yaşamasına, hayvanların barındırıldığı tesislerde çalışmasına veya gönüllü olmasına izin vermemeli, ayrıca istismarcının psikolojik bir değerlendirmeden geçmesine ve yardım almasına karar vermeli.

http://www.vactf.org/pdfs/bestiality-factsheet.pdf

Çev.Cem

Hayvanların Cinsel Olarak Sömürülmesi” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.