“İstanbul Üniversitesi’nden ‘işkence nasıl yapılmalı’ eğitimi” haberine tepki var

Hayvan Deneyleri  Hakkında İstanbul Üniversitesiyle İlgili Çıkan Asılsız Haber

“İ.Ü. Mekansal Müdahale Adı altında kurulan Facebook grubu’nun 08.01.2015 tarihinde Facebook sayfasında yapmış olduğu asılsız haber ve provokasyon hakkında bu blogu yazmaya karar verdik.

İnsanoğlunun kendi vücudunda oluşan olayları keşfetmek ve bu gelişimlerin nasıl olduğunu anlamak istemesiyle 18.yy dan bu yana hayvanlar üzerinde deneyler yapılmaktadır. Ancak günümüzde bu durum yasalar ve yönetmeliklere kontrol altına alınmıştır.

Söz konusu facebook grubunun paylaşımında yazdığı : “İstanbul Üniversitesi “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu” adı altında skandala imza atmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi’nde hayvanların deneyde ne şekilde kullanılacağı üzerine eğitim programı başlatıldı. Üstelik deney esnasında eziyet edilecek, işkence görecek ve katledilecek hayvanlar için 500 TL ücret talep edildi. ” şeklindeki yazısıyla her ne kadar söz konusu eğitimin bir ilk olduğu ve yanlızca İstanbul Üniversitesi bünyesi altında yapıldığı vurgulanmaya çalışılsa da;

26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan , daha sonra 15.02.2014 tarihinde revize edilen (Resmi Gazete Sayı:28914) “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” te belirtilen kurallarla çizilmiştir. Deney hayvanları ile çalışacak araştırmacılar için 02.11.2007 tarihinde “Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK)” tarafından kurulmuş veya kurulacak bütün resmi, özel kurum ve kuruluşlardaki Yerel Etik Kurulları’nca “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”nın verilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda hayvanlara karşı uygulanacak prosedürler ve kullanılabilecek hayvan türleri Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı  “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Söz Konusu Eğitimi Türkiye genelinde veren kurulların listesini aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

31.10.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE HAYVAN DENEYLERİ MERKEZİ ETİK KURULU TARAFINDAN YÖNERGELERİ ONAYLANAN HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULLARININ LİSTESİ

1-Kafkas Üniversitesi

2-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

3-Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

4-Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-Atatürk Üniversitesi

6-Ankara Üniversitesi

7-Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü (Lalahan)

9-Gaziosmanpaşa Üniversitesi

10-Pamukkale Üniversitesi

11-İstanbul Üniversitesi

12-Hacettepe Üniversitesi

13-Süleyman Demirel Üniversitesi

14-Uludağ Üniversitesi

15-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araş. Enstitüsü

16-Turgut Özal Üniversitesi

17-Mersin Üniversitesi

18-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Ens. Müd.

19-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

20-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fakültesi

21-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü

22-Afyon Kocatepe Üniversitesi

23-Fırat Üniversitesi

24-Mustafa Kemal Üniversitesi

25-Gazi Üniversitesi

26-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

27-Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

28-Kırıkkale Üniversitesi

29-TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

30-Erciyes Üniversitesi

31-Dicle Üniversitesi

32-Harran Üniversitesi

33-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

34-Yeditepe Üniversitesi

35-İnönü Üniversitesi

36-Balıkesir Üniversitesi

37-Atılım Üniversitesi

38-Akdeniz Üniversitesi

39-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

40-Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

41-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

42-Çukurova Üniversitesi

43-Ege Üniversitesi

44-Cumhuriyet Üniversitesi

45-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü

46-Sinop Üniversitesi

47-Celal Bayar Üniversitesi

48-Adnan Menderes Üniversitesi

49-Bilkent Üniversitesi

50-Orta Doğu Teknik Üniversitesi

51-Başkent Üniversitesi

52-Kocaeli Üniversitesi

53-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

54-Bozok Üniversitesi

55-Bülent Ecevit Üniversitesi

56-Karadeniz Teknik Üniversitesi

57-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

58-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

59-Ahi Evran Üniversitesi

60-Ordu Üniversitesi

61-İstanbul Teknik Üniversitesi

62-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp fakültesi

63-Trakya Üniversitesi

64-Boğaziçi Üniversitesi

65-Marmara Üniversitesi

66-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürün. Araş. Üret. ve Eğitim Enstitüsü

67-Dumlupınar Üniversitesi

68-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

69-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

70-Giresun Üniversitesi

71-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

72-Namık Kemal Üniversitesi

73-Gaziantep Üniversitesi

74-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

75-Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

76-Sağlık Bakanlığı, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

77-Gümüşhane Üniversitesi

78-Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

79-Bingöl Üniversitesi

80-Kobay Deney Hayvanları Lab. San. ve Tic. A.Ş.

81-Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

82-Ata Fen Veteriner Malzemeleri Hayvancılık Paz. San. ve Tic. A.Ş.

83-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

84-Iğdır Üniversitesi

85-Maltepe Üniversitesi

86-Düzce Üniversitesi

87-Yıldız Teknik Üniversitesi

88-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bandırma Marmara Hayvancılık Araş. Enstitüsü

89-Niğde Üniversitesi

90-Anadolu Üniversitesi

91-Bezmialem Vakıf Üniversitesi

92-Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

93-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

94-Dollvet Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

95-Avicenna Veteriner Aşıları Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti.

96-Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

97-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş. Ens.

98-Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

99-Koç Üniversitesi

100-İstanbul Medipol Üniversitesi

101-Akuakim Medikal Kimyasal İlaç Yem Katkı Mad. ve Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.

102-Kastamonu Üniversitesi

103-Acıbadem Üniversitesi

104- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

105- Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp ve Araştırma Merkezi

106- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü

107- CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.

Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere Onlarca Üniversite, Enstitü, Hastane ve Özel kurum bünyesinde söz konusu eğitim 02.11.2007 tarihi itibariyle verilmeye başlanmıştır.

Arama motorlarına ” Deney Hayvanları Kullanım Sertikası Eğitimi” yazarak yıllardır düzenlenen sertifika eğitimlerinin posterlerine, duyurularına ulaşılması mümkündür.

Fakat İ.Ü. Mekansal Müdahale isimli Facebook gurubunun aslı astarı olmayan bu paylaşımı yaparken tamamen kulaktan dolma bilgilerle HAYVANLARA EZİYET EDİYORLAR, KATLEDİYORLAR şeklinde İstanbul Üniversitesi’ni karalaması MANİDARDIR.

İstanbul Üniversitesi Yerel Etik Kurulu; kendilerine başvuran araştırıcıların çalışmalarını Russel ve Burch tarafından belirlenen 3R- yerine koyma (alternatif yöntemler-hücre kütürü, bilgisayar programları vb), azaltma (deney yapılacak hayvan sayısı) ve iyileştirme (hayvanlarla yapılacak çalışmalarda onların refah şartları) göre incelemektedir. İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’da eğer çalışma yeterli bir bilgi birikimi sağlamayacaksa ve/veya insan sağlığı üzerindeki çalışmalara bir basamak oluşturmayacaksa bu çalışmaların yapılmasına izin vermez. Çalışmaları yerinde izler, hayvanların yaşadığı ortam ve onlara uygulanan işlemlerde bir hata tespit ettiğinde çalışmayı durdurarak Orman ve Su İşleri Balkanlığı’na bildirir. Kurulumuz kurulmuş olduğu 2008 yılından bu yana bu prensiple çalışmıştır. Kedi ve köpekler üzerinde yapılacak hiçbir deneysel çalışmaya izin vermemiştir. Kurulumuz tarafından verilen onaylar ve bu onaylanan projelerde çalışılan hayvanların türü, sayısı ve ne tür bir çalışmaya dahil edildikleri konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı her yıl sonunda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Laboratuvar hayvanları (fare, sıçan vb) ile çalışacak araştırıcılar ise projelerini Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)’ na sunmadan önce yine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 15.02.2014 tarihinde 28914 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” in 18. Maddenin A. Bendi  “Deney hayvanı ile uğraşan veya uğraşacak araştırıcıların eğitilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi, deney hayvanları kullanım sertifika programlarının açılması, düzenlenmesi ve yürütülmesinden HADYEK sorumludur” ve C. Bendi “Bu programlarda başarılı olanlara, ilgili HADYEK tarafından deney hayvanı kullanım sertifikası verilir” gereğince 80 saatlik bir kurs programına devam etmiş ve bu kursu tamamlayarak sertifikasını almış olmalıdır. Üniversitemizde yapılan bu kurslarda sertifika almaya hak kazanan araştırıcılar ve çalışma yerleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bildirilmektedir.

Bu paylaşımı İnternetten Yurt dışında yayımlanmış, bir kedi resmi üzerinde yapılan uygulamanın resminin altında paylaşmaları ayrıca manidardır. Çünkü söz konusu eğitimlerde ve deneysel çalışmalarda Kedi – Köpek gibi hayvanlar kullanılmamaktadır.

Bugün Türkiye’nin en köklü Üniversitelerinden biri olan ve İstanbul ili içinde 10 farklı yerleşkede hizmet veren, yerleşkelerinin bahçesinde ve civar yerlerdeki hayvanlar için barınma alanları oluşturan, buradaki hayvanları düzenli olarak aşılanmasını ve kontrolleri ile tedavilerinin yapılmasını sağlayan İstanbul Üniversitesi adının bu tür asılsız haber ve karamalarla kullanılması esef vericidir.

Yine Kamuoyunu ve Hayvan Severlerimizi Doğru yönlendirmek amacıyla halen yasal olarak kullanımda olan ve Türkiyedeki Bütün etik kurullar tarafından uygulanması zorunlu olan  Orman ve Su İşleri Bakalığı ve Tarım-Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının Deney Hayvanları Kullanımı – Hayvan Refahı ile ilgili Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliklerini aşağıda paylaşıyoruz.

Tarım Gıda ve Hayvancılık  Bakanlığı-2011

Çevre ve Orman Su İşleri Bakanlığı-2014

SAYGILARIMIZLA…”

Resim ve yazı (https://hayvandeneyleri.wordpress.com/) adresinden alıntıdır.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.