“Küresel Kapitalist Çağda Hayvan Direnişi”

Animal Resistance in the Global Capitalist Era (The Animal Turn): Colling,  Sarat: 9781611863772: Amazon.com: BooksMarc Bekoff

SÖMÜRÜYE DİRENEN HAYVANLARIN SESLERİNİ DİNLEMEK

Sarat Colling'in "Küresel Kapitalist Çağda Hayvan Direnişi" adlı yeni kitabı, insan-insan olmayan canlılar arası ilişkilerle (antrozooloji) ilgilenen geniş bir küresel izleyici kitlesine kesinlikle hitap edecek, iyi araştırılmış, son derece benzersiz ve son derece okunabilir bir eserdir. Benzer konulardaki diğer, son derece orijinal kitapları hatırlatıyor bu kitap ve Sarat'ın son projesi hakkında birkaç soruyu yanıtlayabilmesi de beni heyecanlandırıyor.

"Küresel Kapitalist Çağda Hayvan Direnişi'ni neden yazdınız? 

Hayvanlar, insan tüketimciliği ve siyaseti hayatlarını kesintiye uğrattığı sürece baskıya direndiler. Yine de, direnişleri genellikle kayıt altına alınmıyor. Bu kitabı bazı önemli hikyelerini kaydetmek ve bu hayvanların seslerini yükseltmek için yazdım. Hayvanların direnişi, yaşamlarının ve bedenlerinin kurumsallaşmış şiddet yoluyla meta haline getirildiği veya yaygın habitat tahribatı yoluyla mülksüzleştirildiği modern bir kapitalist toplumda sömürülmelerine bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Direniş anlatıları sosyal ilerlemede önemli bir rol oynuyor ve hayvanların duyulması gereken birçok hikâyesi var.

Daha sonradan Emily adını alan bir inek bir mezbahadan kaçtı, bir yeraltı destekçileri ağına ilham verdi ve bir manastıra sığındı. Sirk hayatının suistimallerine katlandıktan sonra, Tyke adında bir fil, 86 adet kurşunla öldürülmeden önce sirkten kaçtı, sokaklarda polis tarafından kovalandı. Kötü şöhretli sperm balinası Mocha Dick, akrabalarının intikamını almak ve hayatta kalan balinaları kurtarmak için bir balina gemisine bodoslama daldı. Bu tür hikâyeler, tutsak ve özgür yaşayan hayvanların maruz bırakıldığı kötü durumlar üzerine düşünmemiz için bize ilham veriyor ve  bu hayvanların özgür olmak için nasıl mücadele ettiklerini ortaya koyuyor. Bu kitap, bu direniş eylemlerini ciddiye alıyor ve insanları hayvanların kurtuluş mücadelesiyle dayanışma içinde çalışmaya çağırıyor hepimizi.

Hedef kitleniz kim? 

"Küresel Kapitalist Çağda Hayvan Direniş"i akademisyenleri, aktivistleri ve halkı mücadeleye dahil etmek için yazıldı. Bu nedenle, hayvanların yaşamlarıyla ilgilenenlere ve temsiliyetlerinin nasıl direniş olarak ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere hitap edecek. On yıl önce, günümüzde hızla büyüyen hayvan isyancılarıyla ilgili hayvan kaçışları veya belgesellerin viral hikâyelerinin bir kısmı vardı. Şimdi, savunuculuk çabaları sayesinde, bu hikâyeler sosyal medyada bolca yer alıyor, özellikle de Blackfish belgeseli, orca Tilikum'un hikayesi aracılığıyla hayvanların direnişi ve esaret altındaki hayvanların durumu hakkında farkındalığı çoğalttı.

Kitap, hayvanların zengin sosyal, kültürel ve duygusal yaşamlarını anlamaya adanmış bir çalışma alanı olan bilişsel etoloji ile ilgilenenler arasında yankı uyandıracak. Birçok hayvan, empati veya intikam almak gibi bir zamanlar insanlara özgü olduğu düşünülen özelliklere sahip. Hayvanlar kaçtığında, evcilleştirilmiş ineklerin vahşi doğada yaşayamayacağı veya tavukların ağaçlarda tünemeyeceği inancı gibi kendi türlerine dair bilimsel olmayan varsayımlara meydan okuyabilirler.

Bilimsel bir metin olarak kitap, kritik hayvan çalışmaları, insan-hayvan çalışmaları, hayvanlar ve toplum, küresel sosyal değişim ve politik ekoloji gibi alanlarda diğer hayvanlarla ilişkilerimiz üzerine yeniden düşünen öğrenciler için çok uygun. Aynı zamanda hayvan direnişini açıkça teorileştiren çok az sayıda akademik çalışmadan biri ve bu nedenle ilgili konularda çalışan akademisyenlerin ilgisini çekmesi gerekir.

Kitabınıza dahil ettiğiniz konulardan bazıları nelerdir ve ana mesajlarınızdan bazıları neler ?

Kitabın merkezinde, hayvanların seslerini dinlemenin, onların eylemlerini okumak için elimizden gelen çabayı göstermenin ve direniş mücadelelerine dayanışma içinde yanıt vermenin önemi üzerinde odaklanıyor. Kitap, insanların diğer hayvanlara karşı zaman ve mekânda sahip oldukları değişen bakış açılarının bazılarına ve hayvanların bu perspektifleri nasıl etkilediğine giriş niteliğinde bir genel bakışla başlıyor. Diğer bölümler, hayvanların "neden", "nasıl" ve "hangi amaçlara"  karşı direndiklerine ilişkin temaları inceleyen üç bölüme ayrılmıştır. Türlerin, ırkların, cinsiyetlerin, sınıfların ve engelliliğin iktidarla ilişkili olarak hayata geçirilmesini kabul eden bir sosyal adalet kavramı çerçevesinde, özellikle 19. yüzyıldan günümüze hayvan isyancılarının hikâyelerini bir araya getiriyorum.

Kitap, evcilleştirme, sömürgeleştirme ve kapitalizmin iç içe geçmiş süreçlerinin diğer hayvanlarla ilişkilerimizi nasıl şekillendirdiğine ve  hayvanların (genellikle yaşamaya zorlamndıkları) mekânlara dikkat ediyor. Ana tema, hayvan direnişinin tüketiciler ve hayvan endüstrilerinin şiddeti arasındaki kasıtlı mesafeyi nasıl kesintiye uğrattığıdır. Direnen hayvanların hikâyeleriyle birlikte, bu direnişlerin yankıları ve toplumu nasıl etkilediği de ortaya konuyor kitapta.

Örneğin, Tilikum ve Tyke’ın hikâyeleri direnişin güçlü sonuçlarına iyi birer örnek. Blackfish belgeseli, SeaWorld ve Orca esaretinin kamuoyunun tarafından bilinmesi ve araştırılmasına yol açtı, ardından şirkette politika değişiklikleri ve kâr kaybı yaşandı. Tyke’nin direnişi dünya çapında yayınlandığında, hikâyesi sirklere yönelik protestolara, boykotlara ve davalara dönüştü. Honolulu şehri, vahşi hayvanların veya fillerin bulunduğu başka bir sirke asla ev sahipliği yapmadı. Birkaç yıl içinde, tüm filler, eğlence endüstrisi için bir zamanlar kötü şöhretli hayvan tedarikçisi (Tyke dahil) olan Hawthorn Corporation'dan çıkarıldı.

Kitabınız, aynı genel konulardan bazılarıyla ilgilenen diğerlerinden ne anlamda farklı? 

Hayvan direnişi konusunu ele alan çok az kitap var. Bu kitap, hayvan direnişini açıkça teorileştirerek ve tartışmayı kesişimsel bir feminist mercekle çerçevelendirerek önceki çalışmalardan farklı bir noktaya getiriyor. Ayrıca, hayvan direnişiyle ilgili 50 resim dahil etmek, hayvanların eylemliliğini anlamaya yardımcı olan sığınak işçilerinden bilgiler sunmak ve hayvan direnişinin en eski belgelenmiş formlarından bazılarına dikkat çekmek açısından da bir ilk. Mevcut önemli ilerici toplumsal hareketler ortamında, türler arasında direniş ve dayanışmanın uygun bir zamanda artık sağlıyor.

İnsanlar kendilerinden ne yapmalarını istediğinizi anladıkça işlerin daha iyi yönde değişeceğini umuyor musunuz? 

Haberlerde ve sosyal medyada yer alan hayvan direnişiyle ilgili hikâyeler, pek çok kişiye hayvanların eylemliliği ve içinde bulundukları kötü durumunu değerlendirme konusunda bir vesile oldu. Yine de kapitalist toplumu beslemek için sömürülen hayvanların sayısı artmaya devam ediyor. Bu kitap, genellikle istisnai hayvanlar olarak görülenleri, hayvan direniş mücadelelerinin çok daha geniş bir manzarasında bir yere yerleştiriyor  ve hayvanların insanlar tarafından nasıl zarar gördüğü konusunda temel bir kabullenme ve tepki gösterme çağrısında bulunuyor. Değişimin gerçekleşmesi için, hayvanları meta ve mülk haline getiren kapitalist mantığı ortadan kaldırmalıyız.

Umudum; kitabın kurtarıcı anlatılardan uzaklaşıp, hayvanların, kurtuluş hareketlerinin birebir aktif katılımcıları olduğunun kabulüne doğru ilerlemeyi teşvik ederek hayvan hakları hareketine katkıda bulunması. Hayvan savunucuları, hayvanlara yardım etmek için harekete geçerken, hayvanların sesini yükseltip çoğaltabilir (diğerlerini onları dinlemeye yönlendirebilir), bu da hayvanların bir meta değil, bireyler olduğunu göstermeye yardımcı olur. Dayanışma içinde hareket ederek, çok türlü bir sosyal adalet diyaloğu yaratacağımız ve kolektif kurtuluş için köprüler kuracağımız bir temel oluşturuyoruz.

Okuyuculara söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? 

Çiftlikler, pazarlar, mezbahalar, laboratuarlar, akvaryumlar, balık ağları ve gösteri çadırlarındaki hayvanlar, direndiklerinde toplumda oldukça görünür bir hâl alıyorlar. Hayvan hayatları her türden değer ve anlamla dolud. Ne yazık ki, insanların bir çoğu özgürlüğüne kavuşanlara sempati duysa da, tutsak kalan milyarlarca hayvan, halktan hiç bir tepki görmeden acı çekmeye devam ediyor. Bir inek veya koyun bir mezbahadan kaçtığında, ana akım medyada genellikle bu hayvanların özgürlüklerini "kazandıkları" şeklinde aktarıyor. Bu haberler, kaçan hayvanın kaçmayan hayvanlaara kıyasla yaşamı daha fazla hak ettiğini ima ediyor. Ancak gerçek şu ki; hayvanların hepsi direnecek durumda değil ve çobu hayvanların çoğu (hepsi olmasa da) mümkün olsa sömürü koşullarından kaçardı.

Görünür bir direnişin olmaması her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Bir ineğin yıllarca buzağılarını ve sütünü insanlar aldıktan  sonra artık o hayvanın direnecek güce sahip olmaması gibi, esaret altında yaşamak umutsuzluğa yol açabilir. Tüm hayvanlar gibi bu ineğin de durumu ciddiye alınmalıdır. Hayvanların enerjisi ve direniş kapasitelerindeki geniş çeşitlilik, türler arasında insan dayanışmasını daha da önemli hale getiriyor. Onlar adına internette iletişim ağı kurmak ve protesto etmekten, kurtuluş tekliflerine yardımcı olmaktan, özgürleştirilen hayvanların sığınabileceği sığınakları desteklemekten ve acılardan elde edilen hayvan ürünlerinden kaçınmaya kadar, özgürlük için mücadele eden ve henüz hikâyeleri paylaşılmamımş olan hayvanlariçin yapabileceğimiz birçok eylem var."
* 

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/animal-emotions/202012/listening-the-voices-animals-who-resist-exploitation
Çeviri: Google Çeviri ve Cem

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.