Etiket: adalet

Dersimiz: Hayvan Hakları

 “…hayvan hakları, hem sayı hem de acılarının şiddeti anlamında dünyanın en çok ezilen canlılarının özgürlüğüne dair bir düşünce olarak kalmamalı sadece; toplumsal bir hareket olmalı.”

Dr. Steve Best

-Aşağıdaki yazı animalliberationfront.com sitesinden alındı-

Ama hayvan hakları tam olarak ne demek? Hayvan hakları hangi anlamlarda insan haklarına benziyor? Hayvan hakları bütün ahlâk problemlerinin çaresi mi?

Hakların Arkaplânı

Hak kavramını ilk olarak ayrımsayanlardan birisi İngiliz düşünür John Locke oldu. Locke; insanların yaşama, özgürlük ve mülk edinme hakları olduğuna inanıyordu. İnsanlar hak kavramlarını çoğu kez,  uygarlaşmadan önce “doğal hallerinde”  yaşarken, uzun zamandır sürdürdükleri ya da  Tanrı tarafından kendilerine verildiğine inandıkları “doğal” haklara dayandırır. Bunun yanı sıra, bu insanlar bu hakların evrensel olduğunu iddia eder, yani otomatik olarak, hiçbir itiraz kabul etmeksizin ve geri dönüşü olmamak üzere herkes için geçerli olduğunu söylerler. Ancak insan haklarının ne doğal ne de evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Haklar; insanların başkalarına uygun olduğunu düşünerek kabul etmeye istekli olduğu , insanların belli menfaatleri olduğunun kabulünden başka bir şey değildir.

(daha&helliip;)