Etiket: hayvan sosyolojisi

Hayvanlara Zarar Vermenin Sosyolojisi

Bir çok hayvan hakları eylemcisi dirikesimcinin şeytan, çiftçinin de hasta olduğunu ilan ediyor. Sosyal süreçlerin, yapıların, kurumların kavranması bu tür hataları düzeltebilir. Dirikesimciler ve diğer hayvan kölecileri hasta ya da kötü insanlar değiller- her anlamda tür ayrımcısı olan toplumların sosyalleşmiş bireyleri onlar. Bu yüzden hayvan haklarını savunanların bireysel  hayvan kullanıcılarının patolojisine değil kültürel tür ayrımcılığına dikkat çekmeleri gerekiyor.

(daha&helliip;)

Dil, İktidar ve Tür Ayrımcılığı

Geçen ay Dublin’de felsefe tartışan bir gruba katılarak sunum yapma şansım oldu. Grup toplumda iktidar konusuyla ilgili bazı sosyolojik çalışmalara odaklanarak sunum yapmamı istemişti. En azından kısmen de olsa Norman Fairclough’ın eleştirel dil çalışmaları perspektifini de sunuma katmayı istiyordum, özellikle de 1989 tarihli kitabı Dil ve İktidar’da anlatıldığı şekilde bu perspektifi de sunuma dahil etmek istiyordum. İktidara dair bir çok sosyolojik çalışma Max Weber’le başlarken ben Fairclough’ın çalışmasını Peter ve Brigitte Berger tarafından sağlanan daha geniş bir sosyolojik bir perspektiften sunmayı kararlaştırdım. Onların sosyolojiye “biyografik yaklaşımı” bizi bir yandan bir insanın yaşam öyküsüne dahil ediyor-doğumdan ölüme- ve bir yandan da her aşamada sosyolojik  tahlillerde bulunuyordu: sosyoloji öğretmek bâbında bu yaklaşımı “yetişkin” öğrencilerin bulunduğu sınıflar adına son derece yararlı buldum. Sunum sırasında iktidar ve dile yönelik bu yaklaşımımın hayvanları savunma hareketindeki bir çok şeye de işaret ettiğini fark ettim:  iktidar ilişkilerinin dildeki yansımalarının nasıl (yanlış) anlaşıldığı, hem de kökeninde tür ayrımcısı olan baskın bir dilsel paradigmaya sistematik bir şekilde karşı çıkmamak anlamında.

(daha&helliip;)