Türcülük, retorik ve ekofeminizm : “Impersonating Animals”

Impersonating Animals: Rhetoric, Ecofeminism, and Animal Rights Law:  Muller, S. Marek: 9781611863666: Amazon.com: Books

Marc Bekoff

Yakın zamanda Florida Atlantic Üniversitesi’nden Dr. S. Marek Muller’in çalışmalarını ve çığır açan yeni kitabı “Taklit Eden Hayvanları Taklit Etmek: Retorik, Ekofeminizm ve Hayvan Hakları Yasası’ndan haberdar oldum. Kitabın insan-insan olmayan canlılar arası etkileşimlere odaklanması – insan olmayan varlıklar hakkında zorunlu olarak nasıl iletişim kurduğumuz Tür sınırları boyunca ve insanlar arasındaki ilişkileri etkiler – benim ilgi alanımın birçoğuyla ve insan olmayan hayvan-insan ilişkilerini inceleyen diğer pek çok kişinin ilgisiyle yakından alâkalı. Dr. Muller’in geniş kapsamlı çalışmaları hakkında birkaç soruyu yanıtlamak için bana zaman ayırabilmesine sevindim.

Bu kitabı neden yazdınız?

Kısa cevap şu: İletişim alanındaki doktora tezimi hayvan hakları, retorik ve hukuk üzerine yazdım. Uzun cevap ise, şöyle:  kitabın hayvan haklarıyla ilgili bir "manifesto" oluşturma girişimim olduğunu söyleyebilirim.. Ben buna profesyonel bir eylemci, filozof ya da bilişsel bir etolog perspektifinden değil, daha çok retorikçi olarak bakıyorum. Bu kitabı yazmanın önemli olduğunu hissettim çünkü hayvan haklarıyla ilgili birçok söylem, bana göre biraz tartışmalı argümantasyon stratejileri ve taktikleri olarak gördüğüm bir şey üzerine kurulu. Hayvan hakları, hayvan özneliği ve tam özgürleşme için daha güçlü bir örnek oluşturmak için yeniden gözden geçirilmesi gereken çok sayıda siyah-beyaz düşünce, yanıltıcı akıl yürütme biçimleri, sinsi ayrımcı ideolojiler ve diğer başka şeyler var ortada.
 Toplumsal bir yapı olarak "hukuk" ile ilgili benzer bir dizi sorun var. Bu hukuk hakkında bir çok “gerçek” ve bu gerçeklerin sebep olduğu etkiler var, işte bunların yapıbozuma uğratılması gerekiyor, bu yapılırsa ancak hayvan özgürlüğü davası mahkeme salonları içinde ve dışında başarı şansına sahip olabilir.
 Ayrıca, türler arası sosyal adalet sağlayabilmek amacıyla  daha geniş bir çabanın parçası olarak hayvan özgürlüğünün nasıl var olduğuyla ilgili hayvan hakları metinleri kanonuna başka bir kitap eklemek istedim. Irkçılık, cinsiyetçilik gibi tahakkümcü yapılarla arasındaki ortak kesişme notkaları göstererek türcülük karşıtlığına olan desteğimi de göstermek istedim. 
 Kitabınız geçmişinizle ve genel ilgi alanlarınızla nasıl bir ilişki kuruyor?

Ben profesyonel bir retorikçiyim. Tıpkı bir sosyologun sosyoloji araştırması veya bir ekolojistin ekoloji çalışması gibi, benim gibi bir retorikçi, retoriğin günlük yaşamdaki işlevini inceler. Sorun şu ki, pek çok insan bunun ne anlama geldiğini bilmiyor, özellikle de “retorik” en önemli akademik konulardan biri olarak önceki konumunu kaybettiğinden ve manipülatif, boş siyasi jargon için aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmadığından. Retoriğin birçok tanımı var, ancak ben bunu “çalışma, eylem, etik ve ikna etmenin kaçınılmazlığı” olarak tanımlıyorum. Bir söylem olarak hayvan haklarıyla, retorik bir topluluk olarak hukukla ve ideolojilerin tezahürleri olarak argümanlarla ilgileniyorum. Bu nedenle, kitap, hayvan hakları ve hayvan hukukuğunun tartışmalı küçük ayrıntılarına odaklanıyor. Benim retorik bakış açım, “gevezelik” argümanlarından uzak, hayvan hakları söyleminin çeşitli bileşenlerini, onların güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve büyüme potansiyellerini tanımlamak için bir araya getiriyor.

“Hukukun” halkla hiçbir ilişkisi olmayan bilimsel bir kurum olmadığını görmek de önemlidir. Dolayısıyla hukuk, profesyonel bir alandır ve halka açık bir sohbettir. Aile geçmişimin ve akademik geçmişimin hukuk, genel ahlâk ve sivil söylem arasındaki birleşme noktalarını daha iyi açıklamamı sağladığını düşünmeyi seviyorum.

Hedef kitleniz kim?

Öğrenciler, akademisyenler, avukatlar, eylemciler veya gerçekten hayvan hakları, insan hakları ve / veya hukukun retorik doğası hakkındaki tartışmalarla ilgilenen herkes. Örnek olay incelemelerinin derinliği ve genişliği nedeniyle bu kitapta herkes için bir bölüm var. Kitap; veganlık ile çevrecilik, tek konu odaklı veganizm ile türlerin tamamen özgürleşmesi, hayvan refahı ile hayvan hakları, De jure ve de facto hukuk, ahlâki haklar ile yasal haklar, özne ve kişi olmakla olmamak olgusu arasındaki kesişme ve ayrışma noktalarını araştırıyor.

Kitabınızda geçen konulardan ve ana mesajlarınızdan bazıları neler?

Kitapta iki önemli kavram geliştiriyorum – ilki teorik, ikincisi metodolojik. İlk olarak, ekofeminist Hukuk Teorisini, hayvan haklarının kanun kapsamındaki potansiyelini anlamak için bir araç olarak inşa ediyorum – ve bu nedenle, hukukun kendisinin amacını ve işlevini anlamaya yönelik bir çaba gösteriyorum. İkinci olarak, mahkeme salonunun içinde ve dışında hayvan haklarını tartışabileceğimiz bir araç olarak Eleştirel Vegan Retoriği inşa ediyorum. Eleştirel Vegan Retoriği anlayışımın insanları da hayvan olarak gördüğüne dikkat çekmeliyim, bu da hayvan hakları ve sosyal adaletin tam bir özgürlük merceğinden bakarak bir arada görülmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu kavramları geliştirmek, hayvan hakları hukukundaki diğer bazı “büyük isimleri” değerlendirmek anlamına geliyor. Bu diğer bakış açılarına saldırmaya veya günlük konuşma deyimini kullanarak onları “iptal etmeye” kalkışmıyorum. Bu gerçekten önemsiz ve bölücülüğe sebep olan bir şey olurdu. Daha ziyade, onların argümantasyon stratejilerinin ve taktiklerinin hayvan özgürlüğü ve / veya türlerin tamamen özgürleşmesi ile ne ölçüde tutarlı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu kitap; Steven Wise (, Gary Francione ve Earth Jurisprudence’in söylemlerini “benimsiyor”. Hayvan hakları ve kişilik üzerine bu üç düşünce ekolünün hepsinde birden fazla güç noktası buluyorum. Doğrusu, hayvan hakları hareketinin bu uygulayıcılara sahip olduğu için çok şanslı olduğuna inanıyorum! Bununla birlikte, retorikçi olduğum için, bu partilerin bazı argümanlarının özünde çözülmesi gereken bazı ciddi çelişkiler görüyorum. Ekofeminist Hukuk Teorisi ve Eleştirel Vegan Retoriğini kullanmak, Wise, Francione ve Earth Jurisprudence ile meydana gelen tüm iyi şeyleri alıp daha da iyi hale getirmek için verimli bir araç aslında.

Kitabınız bu konuların bazılarıyla ilgilenen diğer kitaplardan  ne anlamda farklı?

Hayvan hukuku üzerine çok sayıda kitap var, ancak bunlardan çok azı, hayvan refahının aksine hayvan haklarını önemsiyor. Var olan hak odaklı hukuki metinlerden daha da azı hukuk bilimine vegan feminist bir yaklaşım benimsiyor. Ve yayınlanmış bu birkaç vegan feminist hukuk metninden hiçbiri iddialarını ortaya koymak için retorik çalışmalardan yararlanmıyor. Hayvan etiğine ve hukuka disiplinlerarası yaklaşımım, bu kitabı hayvan hakları literatürüne eşsiz bir katkı haline getiriyor. Bu kitabı, neyin bir “kişiyi” oluşturduğuna, insanların hangi “haklara” sahip olduğuna ve bu ahlaki soruların yasal belgeler aracılığıyla nasıl kodlandığı ve sosyal ortamlarda yürürlüğe girdiği hakkında uzun süredir devam eden konuşma ve akıl yürütmeleri sürdüren bir kitap olarak görüyorum.

Şu anda devam eden projelerinizden bazıları neler?

Şu anda hayvan hakları ile hukukun kesiştiği diğer alanları araştırıyorum. Özellikle, hukuğu retorik bir topluluk olarak tasavvur etmenin, yasal haklar ve kişiliğe ilişkin fikirlerin resmi yasal karar alma süreçlerinin dışında nasıl yayıldığını anlamamıza nasıl izin verdiğiyle ilgileniyorum.

Benim güncel bir projem, PETA’nın “Maymun Selfie Davası” nı inceliyor (resmi olarak Naruto v. Slater olarak bilinir). PETA’nın davasını mahkeme salonu içinde neden resmi olarak kaybettiğini analiz etmek yerine, Naruto the Macaque’ın viral özçekimlerine kendilerini kaptırarak mahkeme salonu dışında hedeflerine nasıl ulaştıklarını değerlendiriyorum. PETA, fikri mülkiyetle ilgili hızla kaybedilen bir hukuk davasını, bir selfiede hayvan “benliğinin” doğası hakkında hâlâ hatırlanan bir tartışmaya dönüştürmek için Naruto’nun imaj viralliğini kullandı. Retorik, internet siyaseti ve sosyal değişim teorilerini kullanarak PETA’nın stratejisine “ihtilaflı bir olay” diyorum.

Ayrıca hayvan hakları ve engellilik çalışmalarının kesiştiği noktada bursları artırmak da odaklandığım bir başka mesele. Çalışmamın merkezinde “kişilik” olduğundan, kişinin retorik yapısının genellikle ideal, sağlıklı bir insan vücudunun varlığına dayandığına dikkat etmek önemli. Öznelliğimi birden fazla tıbbi eş zamanlı hastalığı olan otistik bir birey olarak kullanarak, şu anda sadece benim gibi otistik bir bilim adamı olmakla değil, aynı zamanda “insani” hayvan katliam teknolojileri geliştirmesiyle de ünlü olan Temple Grandin’in söylemini inceliyorum. Analoji retoriğine girerek, otistik bir kişinin verimli hayvan kesim süreçleri geliştirmek için kendini bir hayvanla karşılaştırmasının etiğini sorguluyorum. Grandin’in otistik deneyimi ve hayvan yaşamları arasında kendi tarzında ortaya koyduğu benzerlik, hem katledilmeyi bekleyen çiftlik hayvanları hem de otistik insanlar için zararlıdır.”

 Yazı :https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/202010/impersonating-animals-speciesism-rhetoric-and-ecofeminism
Çeviri: Google Çeviri ve Cem

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.